Sr No. BCC Members Village
1 Khristi Ramesh Shankarbhai Nes
2 Khristi Daud Somabhai Nes
3 Parmar Kanti Somabhai Nes
4 Khristi Elisa Ramanbhai Nes
5 Khristi Jashu Shankarbhai Nes
6 Parmar Margarate Samuelbhai Nani Bhagol
7 Parmar Joseph Paulbhai  Nani Bhagol
8 Solanki Cyril Yusufbhai  Nani Bhagol
9 Parmar Rajesh Ramanbhai  Nani Bhagol
10 Parmar Sumitra Sunilbhai  Nani Bhagol
11 Solanki Rahelben Yusufbhai  Nani Bhagol
12 Khristi Lilavati Khushalbhai Dhunadra
13 Khristi Martin Amrutbhai  Dhunadra
14 Khristi Kusum Samuelbhai Agarva
15 Macwan Manoj Samuelbhai  Agarva
16 Macwan Raju Kantibhai  Agarva
17 Khristi Sushila Kiritbhai  Agarva
18 Parmar Shantaben Naranbhai Ozrala
19 Mayavansi Jagdish Witthalbhai  Ozrala
20 Khristi Rajesh Girishbhai Jikaria
21 Vankar Sudhir Pravinbhai  Jikaria
22 Vankar Sanjay Girishbhai  Jikaria
23 Khristi Robin manilal  Jikaria
24 Vankar Nilesh Samuelbhai Manjipura
25 Vankar Simon Manabhai  Manjipura
26 Vankar Bhavna Manabhai  Manjipura
27 Vankar Ambalal Bhikhabhai  Manjipura
28 Shah Sumitra Chandravadan  Manjipura
29 Vankar Babuben Shankarbhai  Manjipura
30 Parmar Pushpa Narendrabhai  Manjipura
31 Farmer Johnson I Dakor
32 Macwan Sanjay Simonbhai  Dakor
33 Parmar Kiranbhai Vincent  Dakor
34 Khristi Rajesh Khanabhai Jakhed
35 Khristi Ramesh Dahyabhai  Jakhed
36 Khristi Leelaben Philipbhai  Jakhed
37 Khristi Ushaben Rameshbhai  Jakhed
38 Khristi Diwaben Khanabhai  Jakhed
39 Khristi Philipbhai Maganbhai  Jakhed
40 Khristi Mariamben Shantilal  Jakhed
41 Khristi Rashik Shantilal  Jakhed